Všeobecná chirurgie

Operace prsu

Odstranění benigních (nezhoubných) tumorů prsu jako jsou tzv. fibroadenomy a tumory mléčných vývodů . Odstranění maligních (zhoubných) nádorů prsní žlázy. Výkony jsou prováděny i jako záchovné operace prsu.