Všeobecná chirurgie

Operace kýly tříselné klasickou metodou, laparoskopicky, ONSTEP

Klasická metoda, přístup do třísla je řezem přímo nad tříselným kanálem. Plastika se provádí buď pouze stehem, nebo se vkládá speciální síťka.
Laparoskopie. Operace probíhá v dutině břišní, pomocí speciálních portů a kamery. K plastice – zesílení tříselného kanálu používáme speciální odlehčené síťky bez tvarové paměti nebo 3D.
ONSTEP nová metoda operace tříselné kýly otevřenou metodou s použitím speciální 3D síťky. Vhodná i pro rizikové pacienty s přidruženými chorobami, rizikem celkové anestezie apod. Výkon lze provést při tzv. jednodenní chirurgii i v lokální anestezii.

ONSTEP  
ONSTEP netoda