Všeobecná chirurgie

Hemoroidy

Operace ambulantní dle Barrona. Jedná se o nasazení gumiček na hemorrhoidální uzly, které následně sami zaniknou. Staplerová metoda dle Longa je použití speciálního stapleru, kterým dojde k odstranění přebytečné sliznice včetně krvácejících uzlů. Klasické operační metody spočívají v chirurgickém odstranění tkáně s krvácejícími uzly. Tyto metody jsou v současnosti vyhrazeny pro rozsáhlé nálezy a jsou užívány výjimečně.