Všeobecná chirurgie

Dětská chirurgie

Operace dětských pacientů od 3 let věku. Děti jsou operovány ve spolupráci s dětským oddělením ON Rychnov nad Kněžnou, kde jsou v případě potřeby i hospitalizovány.