Lasercentrum

Nabízíme ošetření depilačním laserem.

Depilační laser

 

Laserová depilace - téma, o kterém se hodně mluví, ale málo ví. Proč je depilace laserem mnohonásobně účinnější než depilace IPL přístrojem? Mnoho lidí se například domnívá, že depilace IPL přístrojem je v podstatě to samé jako laserová depilace. Tímto nesmyslem většinou argumentují kosmetické salony.

Laserová depilace je založena na principu selektivní fototermolýzy. To znamená, že laserový paprsek se cíleně vychytává v pigmentu daného chloupku, po němž jde hluboko do cibulky, ze které chloupek vyrůstá. Cibulka je po zasažení zcela zničena. Nespornou výhodou laserové metody je vysoká účinnost. Jedná se dokonce o jednu z nejúčinnějších metod vůbec! Laserovou depilací se však můžete zbavit pouze chloupků, které jsou v růstové fázi a je v nich přítomen pigment. V praxi tedy platí, že čím jsou vaše chloupky tmavší, tím bude výsledek viditelnější.

Metoda IPL (intenzivní pulzní světlo), často nesprávně uváděna jako „laserová epilace“, je prováděna jako laserový zákrok, ale technologicky IPL přístroje zaostávají, nemají dostatečný výkon a to se projeví v konečném efektu. IPL ošetření je tím pádem levnější, ale i nekvalitní s krátkodobým nebo vůbec žádným efektem.

Laserovému ošetření je přítomen zdravotnický personál, který je řádně proškolen, obeznámen se všemi riziky, komplikacemi a certifikován. Ošetření v kosmetických salonech bez potřebných znalostí tak může být až zdraví ohrožující. Pacient zákrok vnímají jako drobné štípnutí.

K laserové depilaci v našem centru používáme přístroj Depil One s optimální vlnovou délkou a vysokou účinností ošetření. Hlavice je vybavena chlazením, aby byl zákrok co nejkomfortnější. Vždy je potřeba provést několik cyklů, by bylo dosaženo optimálních výsledků.

Depilační laser