Cévní chirurgie

Diagnostika a léčba onemocnění tepen

Nejčastějším onemocněním tepenného řečiště je ateriosklerosa - kornatění.
Při tomto onemocnění dochází k uzávěru lumen cholesterolem, který vytváří sklerotické pláty. Po uzavření tepny a omezení krevního toku se objevují bolesti končetin při chůzi a později i v klidu. Neléčené onemocnění může vést až ke ztrátě končetiny. Rizikovými faktory jsou kouření, obesita, cukrovka.

Tepna se sklerotickým plátem Sklerotický plát
Tepna se sklerotickým plátemí Sklerotický plát
Uzavřená stehenní tepna na angiografickém snímku Stav po náhradě uzavřené stehenní tepny cévní protézou na kontrolním angiografickém snímku
Uzavřená stehenní tepna na angiografickém snímku Stav po náhradě uzavřené stehenní tepny cévní protézou na kontrolním angiografickém snímku
Náhrada pánevní tepny cévní protézou náhrada aorty (srdečnice) cévní protézou
Náhrada pánevní tepny cévní protézou náhrada aorty (srdečnice) cévní protézou

Výdutě

Vytvoření vaku na tepně. Velmi často se objevuje přímo na aortě, tedy srdečníci, nejčastěji na břišní aortě. Výdutě se mohou. objevit na kterékoli tepně, kdekoli v těle Prasknutí výdutě je závažný stav, který přímo ohrožuje na životě. Prvními příznaky jsou bolesti břicha, případně končetin nebo jiné postižené části těla.

Výduť podkolenní tepny Obrazovka ESRP
Výduť podkolenní tepny Obrazovka ESRP

Embolie, trombosa

Dalším onemoceněním tepen je embolie nebo trombosa. Tedy uzávěr tepny embolem neboli vmetkem, případně trombem-krevní sraženinou. Nejčastěji bývají postiženy končetiny ať již horní nebo dolní. Nemoc se projevuje náhle vzniklou bolestivostí a chladem končetiny.

Odstraněný trombus stehenní tepny
Odstraněný trombus stehenní tepny